Opłaty za studia

Opłaty za studia

1900 zł za semestr

Opłatę można uiścić jednorazowo w całości (5500 zł) przed rozpoczęciem studiów

lub

w trzech równych ratach przed rozpoczęciem każdego semestru (po 1900 zł za każdy semestr,  łącznie 5700 zł) .