Czas trwania i tryb studiów

Czas trwania i tryb studiów

Studia podyplomowe „Diagnostyka Psychologiczna” realizowane są w ramach trzech semestrów (270 godzinw trybie niestacjonarnym.

111
Zajęcia odbywaja się raz w miesiącu, w soboty i niedziele.